Parafia p.w. św. Krzysztofa w Szczecinie

WSW Akademii Sztuki w Szczecinie

Zapraszają na konferencje z cyklu:

LABORATORIUM WIARY

PRZESTRZEŃ SACRUM

 

Cykl konferencji poświęcony będzie analizie przestrzeni sacrum w sztuce, teologii i życiu codziennym człowieka.

 

21.10.2012 - „Acheiropoietos – Ikona Ikon

04.11.2012 - „Śmierć - drogą do nieśmiertelności

02.12.2012 - „Adventus w świetle zwiastowania

13.01.2013 - „Boga narodzenie – niezwykłe przesłanie

24.02.2013 - „Eleusa, Hodegetria i Oranta Maryja w ikonografii

10.03.2013 - „Χριστόφορος  w hagiografii i sztuce

07.04.2013 - „Dominica Resurrectionis

12.05.2013 - „Symbolika świątyni chrześcijańskiej”

13.06.2013 - „Ekstaza – niezwykłe doznanie świętych”

Konferencje wygłosi ks. dr Mariusz Szajda

Kościół p.w. św. Krzysztofa w Szczecinie, niedziela - godzina: 18.30.

Z A P R A S Z A M Y